επιλογίζομαι

ἐπιλογίζομαι (Α) [επίλογος]
1. σκέπτομαι, αναλογίζομαι
2. υπολογίζω, θεωρώ άξιο λόγου
3. απαγγέλλω τον επίλογο ρητορικού λόγου.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπιλογίζομαι — reckon over pres ind mp 1st sg ἐπιλογίζομαι reckon over pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιλογιζομένων — ἐπιλογίζομαι reckon over pres part mp fem gen pl ἐπιλογίζομαι reckon over pres part mp masc/neut gen pl ἐπιλογίζομαι reckon over pres part mp fem gen pl ἐπιλογίζομαι reckon over pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιλογιζόμεθα — ἐπιλογίζομαι reckon over pres ind mp 1st pl ἐπιλογίζομαι reckon over pres ind mp 1st pl ἐπιλογίζομαι reckon over imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) ἐπιλογίζομαι reckon over imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιλογιζόμενον — ἐπιλογίζομαι reckon over pres part mp masc acc sg ἐπιλογίζομαι reckon over pres part mp neut nom/voc/acc sg ἐπιλογίζομαι reckon over pres part mp masc acc sg ἐπιλογίζομαι reckon over pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιλογισθέντα — ἐπιλογίζομαι reckon over aor part mp neut nom/voc/acc pl ἐπιλογίζομαι reckon over aor part mp masc acc sg ἐπιλογίζομαι reckon over aor part mp neut nom/voc/acc pl ἐπιλογίζομαι reckon over aor part mp masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιλογισάμενον — ἐπιλογίζομαι reckon over aor part mp masc acc sg ἐπιλογίζομαι reckon over aor part mp neut nom/voc/acc sg ἐπιλογίζομαι reckon over aor part mp masc acc sg ἐπιλογίζομαι reckon over aor part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιλογισόμεθα — ἐπιλογίζομαι reckon over aor subj mp 1st pl (epic) ἐπιλογίζομαι reckon over fut ind mp 1st pl ἐπιλογίζομαι reckon over aor subj mp 1st pl (epic) ἐπιλογίζομαι reckon over fut ind mp 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιλογίζου — ἐπιλογίζομαι reckon over pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) ἐπιλογίζομαι reckon over pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) ἐπιλογίζομαι reckon over imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) ἐπιλογίζομαι reckon over imperf ind mp 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιλογίσασθε — ἐπιλογίζομαι reckon over aor imperat mp 2nd pl ἐπιλογίζομαι reckon over aor imperat mp 2nd pl ἐπιλογίζομαι reckon over aor ind mp 2nd pl (homeric ionic) ἐπιλογίζομαι reckon over aor ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιλελογισμένα — ἐπιλογίζομαι reckon over perf part mp neut nom/voc/acc pl ἐπιλελογισμένᾱ , ἐπιλογίζομαι reckon over perf part mp fem nom/voc/acc dual ἐπιλελογισμένᾱ , ἐπιλογίζομαι reckon over perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.